APKDom.com - Download APK Android Apps Store
App Download МојВоздух (MojVozduh) Install Latest APK downloader

Download МојВоздух (MojVozduh) App Latest APK

4.7/5

Downloads: 473 (Play Store Installs: 50,000+)

2439 votes, 9 stars
Get the last version of МојВоздух (MojVozduh) App from Health & Fitness for Android. [English Below]Дознај што дишеш! Лесно и прегледно види ги информациите за квалитетот на воздухот од сите 17 мерни станици поставени низ цела Македонија. Информирај сè од кој тип е секое... Read More >

МојВоздух (MojVozduh)   com.gorjan.airquality   App Details

Turn off AdBlock & Tracking Protection as
they may break downloading functionality!

МојВоздух (MojVozduh)   Screenshots

МојВоздух (MojVozduh)
МојВоздух (MojVozduh)

МојВоздух (MojVozduh)   Description

Latest МојВоздух (MojVozduh) apk Download. [English Below]

Дознај што дишеш! Лесно и прегледно види ги информациите за квалитетот на воздухот од сите 17 мерни станици поставени низ цела Македонија. Информирај сè од кој тип е секое мерење, кои се горните граници, кои се загадувачите и што се препорачува во случај на екстремни загадувања.
Достапна на Македонски, Англиски и Албански.

Можности:
- Податоци во живо од 17 мерни станици и 7 типа на загадување (обновени секој час)
- Графици/мапи/календари за статистичко следење на загадувањето
- Известувања доколу загадувањето е континуирано во последните 5 дена
- Можност за контактирање на локалните државни органи доколу загадувањето е постојано
- Игра за споредба колку ЦО2 заштедуваш со пешачење и возење велосипед, како и можност за споредба со твоите Facebook пријатели
- Продавница за лоцирање на маски/прочистувачи на воздух во твојата околина
- Совети за намалување на загадувањето и за тоа кој го предизвикува
- Споделување на загадувањето во одбраниот регион
- Следење на локацијата и доставување информации за најблиската станица

МојВоздух во медиумите:
- IT.com.mk апликација на денот: http://it.com.mk/aplikacija-na-denot-znaete-li-shto-dishete-vo-skopje-tetovo-i-bitola/
- Telefoni.mk: http://telefoni.mk/news-8763-Intervju-so-Gorjan-Jovanovski---Aplikacijata-Moj-vozduh-za-pogolema-eko-svest.html
- GSM.mk: http://gsm.mk/moj-vozduh-aplikacija-koja-go-meri-kvalitet-na-vozduhot-vo-makedonija
- Канал5: https://www.youtube.com/watch?v=yt-lvuUUsbA
- Кајгана: http://kajgana.com/makedonski-aplikacii-za-ios-i-android-tret-del
- Порта3: http://www.porta3.mk/moj-vozduh-povisoka-svest-za-zagaduvanjeto/

Веб верзија: https://mojvozduh.eu
Блог: https://medium.com/givemacedoniaair

Објаснение за пермисии:
- Пермисијата за читање и запишување се користи исклучиво за зачувување на сликата кога ќе ја искористите опцијата за споделување. Не се читаат никакви кориснички информации, едноставно описот што го дава Google Play е доста непрецизен.

Информациите се освежуваат секој саат и се превземаат од страната „Квалитет на Воздух“ на Министерството за Животна Средина и Просторно Планирање како дел од програмата Отворени Податоци објавени на: http://www.otvorenipodatoci.gov.mk.

---

Find out what you are breathing! Easy and clear access to information regarding air pollution from the 17 measuring stations positioned throughout Macedonia. Get relevant information about each type of pollutant, what are the EU limits, what causes the pollution and what to do in cases of extreme pollution.
The app is available in Macedonian, English and Albanian.

Features:
- Near realtime data from 17 measuring stations and 7 types of pollutants (updated hourly)
- Graphs/maps/calendars for statistical tracking of pollution
- Notifications if pollution levels are over the limit for more than 5 days
- Option to email local authorities to raise awareness regarding pollution
- A game to track how much you save CO2 by walking and biking, and compare to your Facebook friends
- A store to locate distributors of masks/air purifiers in your vicinity
- Tips on how you can have an impact on air quality, as well as common sources of pollution
- Sharing pollution data on social Macedonia
- Location tracking for showing data from the closest measuring station

MojVozduh online: https://mojvozduh.EU
MojVozduh blog: https://medium.com/givemacedoniaair

MojVozduh in the media:
- IT.com.mk app of the day: http://it.com.mk/aplikacija-na-denot-znaete-li-shto-dishete-vo-skopje-tetovo-i-bitola/
- Telefoni.mk: http://telefoni.mk/news-8763-Intervju-so-Gorjan-Jovanovski---Aplikacijata-Moj-vozduh-za-pogolema-eko-svest.html
- GSM.mk: http://gsm.mk/moj-vozduh-aplikacija-koja-go-meri-kvalitet-na-vozduhot-vo-makedonija
- Kanal5: https://www.youtube.com/watch?v=yt-lvuUUsbA
- Kajgana: http://kajgana.com/makedonski-aplikacii-za-ios-i-android-tret-del
- Porta3: http://www.porta3.mk/moj-vozduh-povisoka-svest-za-zagaduvanjeto/ Download and setup Play Store APK file or download and install obb original from GooglePlay AppStore.

МојВоздух (MojVozduh)   Tags

COMMENTS