APKDom.com - Download APK Android Apps Store
App Download Мој Воздух (Moj Vozduh) Install Latest APK downloader

Download Мој Воздух (Moj Vozduh) App Latest APK

Downloads: 164 (Play Store Installs: 50,000+)
DMCA Policy (for the Owners)

4.7
2439 votes, 9 stars
Get the last version of Мој Воздух (Moj Vozduh) App from Health & Fitness for Android. Дознај што дишеш! Лесно и прегледно види ги информациите за квалитетот на воздухот од сите 17 мерни станици поставени низ цела Македонија. Мој Воздух (Moj Vozduh) Информирај сè од кој тип е... Read More >

Мој Воздух (Moj Vozduh)   com.gorjan.airquality   App Details

Turn off AdBlock & Tracking Protection as
they may break downloading functionality!

Мој Воздух (Moj Vozduh)   Screenshots

Мој Воздух (Moj Vozduh)   Description

Latest Мој Воздух (Moj Vozduh) apk Download. Дознај што дишеш! Лесно и прегледно види ги информациите за квалитетот на воздухот од сите 17 мерни станици поставени низ цела Македонија. Мој Воздух (Moj Vozduh) Информирај сè од кој тип е секое мерење, кои се горните граници, кои се загадувачите и што се препорачува во случај на екстремни загадувања.
Достапна на Македонски, Англиски и Албански.

Можности:
- Податоци во живо од 17 мерни станици и 7 типа на загадување
- Графички приказ на последните 24/48/92 часа
- Совети за намалување на загадувањето и за тоа кој го предизвикува
- Споделување на загадувањето во одбраниот регион
- Следење на локацијата и доставување информации за најблиската станица

МојВоздух во медиумите:
- IT.com.mk апликација на денот: http://it.com.mk/aplikacija-na-denot-znaete-li-shto-dishete-vo-skopje-tetovo-i-bitola/
- Telefoni.mk: http://telefoni.mk/news-8763-Intervju-so-Gorjan-Jovanovski---Aplikacijata-Moj-vozduh-za-pogolema-eko-svest.html
- for Мој Воздух (Moj Vozduh) apk download GSM.mk: http://gsm.mk/moj-vozduh-aplikacija-koja-go-meri-kvalitet-na-vozduhot-vo-makedonija
- Канал5: https://www.youtube.com/watch?v=yt-lvuUUsbA
- Кајгана: http://kajgana.com/makedonski-aplikacii-za-ios-i-android-tret-del
- Порта3: http://www.porta3.mk/moj-vozduh-povisoka-svest-za-zagaduvanjeto/

Веб верзија: http://gorjan.rocks/clients/airquality/

Објаснение за пермисии:
- Пермисијата за читање и запишување се користи исклучиво за зачувување на сликата кога ќе ја искористите опцијата за споделување. Не се читаат никакви кориснички информации, едноставно описот што го дава Google Play е доста непрецизен.

Информациите се освежуваат секој саат и се превземаат од страната „Квалитет на Воздух“ на Министерството за Животна Средина и Просторно Планирање како дел од програмата Отворени Податоци објавени на: http://www.otvorenipodatoci.gov.mk. Download and setup Play Store APK file or download and install obb original from GooglePlay AppStore.

Download Мој Воздух (Moj Vozduh) APK

    Download disclaimer: Мој Воздух (Moj Vozduh) (com.gorjan.airquality) is the property and trademark from Gorjan Jovanovski.


Мој Воздух (Moj Vozduh)   Tags

Top Android Developers