APKDom.com - Download APK Android Apps Store
App Download Мој Воздух (Moj Vozduh) Install Latest APK downloader

Download Мој Воздух (Moj Vozduh) App Latest APK

4.7/5

Downloads: 457 (Play Store Installs: 50,000+)

2439 votes, 9 stars
Get the last version of Мој Воздух (Moj Vozduh) App from Health & Fitness for Android. Дознај што дишеш! Лесно и прегледно види ги информациите за квалитетот на воздухот од сите 17 мерни станици поставени низ цела Македонија. Мој Воздух (Moj Vozduh) Информирај сè од кој тип е... Read More >

Мој Воздух (Moj Vozduh)   com.gorjan.airquality   App Details

Turn off AdBlock & Tracking Protection as
they may break downloading functionality!

Мој Воздух (Moj Vozduh)   Screenshots

Мој Воздух (Moj Vozduh)
Мој Воздух (Moj Vozduh)

Мој Воздух (Moj Vozduh)   Description

Latest Мој Воздух (Moj Vozduh) apk Download. Дознај што дишеш! Лесно и прегледно види ги информациите за квалитетот на воздухот од сите 17 мерни станици поставени низ цела Македонија. Мој Воздух (Moj Vozduh) Информирај сè од кој тип е секое мерење, кои се горните граници, кои се загадувачите и што се препорачува во случај на екстремни загадувања.
Достапна на Македонски, Англиски и Албански.

Можности:
- Податоци во живо од 17 мерни станици и 7 типа на загадување
- Графички приказ на последните 24/48/92 часа
- Совети за намалување на загадувањето и за тоа кој го предизвикува
- Споделување на загадувањето во одбраниот регион
- Следење на локацијата и доставување информации за најблиската станица

МојВоздух во медиумите:
- IT.com.mk апликација на денот: http://it.com.mk/aplikacija-na-denot-znaete-li-shto-dishete-vo-skopje-tetovo-i-bitola/
- Telefoni.mk: http://telefoni.mk/news-8763-Intervju-so-Gorjan-Jovanovski---Aplikacijata-Moj-vozduh-za-pogolema-eko-svest.html
- for Мој Воздух (Moj Vozduh) apk download GSM.mk: http://gsm.mk/moj-vozduh-aplikacija-koja-go-meri-kvalitet-na-vozduhot-vo-makedonija
- Канал5: https://www.youtube.com/watch?v=yt-lvuUUsbA
- Кајгана: http://kajgana.com/makedonski-aplikacii-za-ios-i-android-tret-del
- Порта3: http://www.porta3.mk/moj-vozduh-povisoka-svest-za-zagaduvanjeto/

Веб верзија: http://gorjan.rocks/clients/airquality/

Објаснение за пермисии:
- Пермисијата за читање и запишување се користи исклучиво за зачувување на сликата кога ќе ја искористите опцијата за споделување. Не се читаат никакви кориснички информации, едноставно описот што го дава Google Play е доста непрецизен.

Информациите се освежуваат секој саат и се превземаат од страната „Квалитет на Воздух“ на Министерството за Животна Средина и Просторно Планирање како дел од програмата Отворени Податоци објавени на: http://www.otvorenipodatoci.gov.mk. Download and setup Play Store APK file or download and install obb original from GooglePlay AppStore.

Мој Воздух (Moj Vozduh)   Tags